2012/09/14

"Kuzey Güney" Gürcüstanda (Fotolar)


Kuzey Əlinin intiqamını almaq üçün Gürcüstanda olduğunu öyrəndiyi Fərhadın dalınca Gürcüstana gəlir və hadisələr burada cərəyan edir.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...